Monday, January 26, 2009

शूरा मी वंदिले...

कालचा 'सा रे म प' चा कार्यक्रम पाहून मी थक्कं झालो. २६ जानेवारी निमित्त 'शूरा मी वंदिले' या नावाखाली हा कार्यक्रम झाला. अनेक क्रांतिकार्यांच्या कविता गीते प्रस्तूत करण्यात आली. पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी हा कार्यक्रम बसविला होता. वांग्मयातील त्यांचा तो गाढा व्यासंग, भाषेवरील प्रभूत्व, इतिहासाचा अभ्यास समज, कळकळ आणि राष्ट्रीय भावना पाहून सर्वच वीररसाने नाहून निघाले! वीरगति प्राप्त झालेल्या अनेक जवानांच्या वीरांच्या कहाण्या त्यांच्या संबंधीतांकडून ऐकून सर्वच शहारून गेले.

No comments:

Post a Comment